Trang Chính Diễn Ðàn
Nội Qui
Kỹ Thuật
Thông Báo
Tin Tức
Sinh Hoạt Ðạo Sự
Ðạo Sử
Giáo Lý
Giải Thích Kinh
Vườn Thơ
Thiếu Nhi
Truyện Ngắn
Tim Hiểu Kinh Dịch
Góp ý


Lời Ngỏ

Chào Mừng chư huynh tỷ đến với trang mạng Qui-Nguyên của Châu Ðạo California thuộc Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ - Tòa Thánh Tây Ninh. Rất mong lần gặp gỡ này sẽ là một duyên may cho cuộc hành trình trong tôn giáo Cao Ðài mà quí huynh tỷ đang tìm đến, đồng thời Qui Nguyên xin mượn hai câu trong bài kinh "Thức Dậy" để thôi thúc mọi người thức tĩnh và sẵn sàng lên đường.

Ðường tu nối bước cho quen
Xa trần tăm tối, cận đèn Thiêng-Liêng

Một lần nữa, Qui-Nguyên hân hoan đón chào và cảm ơn sự viếng thăm của chư huynh tỷ.

Qui-Nguyên


Design & Content ©  Qui Nguyên - Châu Ðạo California