*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng quên mất email kích hoạt tài khoản?
Tháng Mười 23, 2017, 01:11:44 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: [1]
  In  
Tác giả Chủ đề: MỘT SỐ CHỨNG TÍCH  (Đọc 5269 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
KhamPham
Global Moderator
Hero Member
*****
Offline Offline

Bài viết: 763


« vào lúc: Tháng Ba 06, 2014, 09:09:38 AM »

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN            ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
CAO ĐÀI HẢI NGOẠI                     (Bát Thập Cửu Niên)
 9702 Bolsa Ave. #100                     TÒA THÁNH TÂY NINH
 Westminster, CA 92683                                ______________

MỘT SỐ CHỨNG TÍCH
VỀ HỘI THÁNH CAO ĐÀI PHÀM GIÁO, QUỐC DOANH HIỆN NAY
(Kèm BẢN LÊN TIẾNG ngày 01 /03/2014 của Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại)


A- Tính chất Phàm Giáo, Quốc doanh:
Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh hiện nay đi ra ngoài Luật Pháp Chơn truyền của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ; được Tà quyền nuôi dưỡng, nhào nặn và chi phối mọi mặt, đã trở thành một công cụ đắc lực phục vụ đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước.
1/- Hội Thánh Cao Đài ngày nay vi phạm Pháp Chánh Truyền (Hiến Pháp không thay đổi) của Đạo, không còn đầy đủ quyền năng độ rỗi nhơn sanh.
Theo Pháp Chánh Truyền thì Hội Thánh Tam Kỳ Phổ Độ có hai phần tại thế: "Phần hữu hình là Cửu Trùng Đài, tức là Đời nghĩa là xác; một phần bán hữu hình là Hiệp Thiên Đài nghĩa là: Nửa Đời nửa Đạo, ấy là Chơn thần; còn phần vô vi là Bát Quái Đài tức là Hồn, ấy là Đạo".
"Hiệp Thiên Đài là nơi Thầy ngự, ấy là nơi Thầy cầm quyền Thiêng Liêng mối Đạo".., "Nếu không có Hiệp Thiên Đài thì không có Đạo".   
"Cửu Trùng Đài là Đời tức nhiên là Xác của Đạo, còn Hiệp Thiên Đài là Đạo tức nhiên là Chơn thần của Đạo; buộc Đời phải nương Đạo mà lập ra thiệt tướng, mới mong độ rỗi nhơn sanh, chuyển cơ tạo hóa".
Hội Thánh Cao Đài ngày nay chỉ có XÁC mà không có HỒN, vì Hiệp Thiên Đài đã bị giải tán và Cơ bút bị ngăn cấm theo chỉ thị của nhà cầm quyền Cộng sản qua Đạo lịnh 01 ngày 12-2-1979 đến nay.
2/- Theo Luật Đạo, thành phần trong Hội Thánh phải là những Chức sắc Thiên phong chánh vị. (Chức sắc từ cấp Giáo Hữu trở lên phải được chọn trong Bực Thượng Thừa). Thành phần trong Hội Thánh hiện nay hầu hết là phàm phong phải qua xét duyệt lý lịch và chấp thuận của chính quyền, không được Đức Lý Giáo Tông và Đức Chí Tôn phê chuẩn. Một Hội Thánh với Chức sắc phàm phong như vậy thì sao gọi là Hội Thánh? Hội Thánh nầy làm sao có đủ đầy Thánh chất, đủ quyền năng để độ rỗi nhơn sanh.?
3/- Lãnh đạo cao nhứt trong Hội Thánh hiện nay là Chưởng Quản do một Đầu sư Phàm phong nam phụ trách và 2 Phó Chưởng Quản gồm Phó Chưởng Quản đặc trách Nữ phái (do nữ Đầu sư Phàm phong) và Phó Chưởng Quản đặc trách Pháp Luật (một vị nguyên là Cải Trạng Thiên phong). Chức danh Chưởng Quản, Phó Chưởng Quản Hội Thánh hiện nay có nguồn gốc từ tổ chức Hội Đồng Chưởng Quản, hoàn toàn xa lạ không có trong Pháp Chánh Truyền của Đạo, chỉ có trong thời Đạo loạn dưới chế độ Cộng sản.
4/- Theo tổ chức Hội Thánh Cao Đài Tây ninh hiện nay, hai Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng hiệp lại thành “Hội Thánh duy nhứt” và vị Đầu sư Phàm phong độc chiếm quyền Chính trị và Luât lệ, vi phạm Pháp Chánh Truyền của Đạo, đưa nhơn sanh vào vòng áp chế để thực hiện ý đồ riêng tư phe nhóm, áp chế nền Đạo đi vào quỹ đạo của Đảng và nhà nước.
5/- Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh đã loại trừ nền Hành Chánh Đạo 5 cấp của Hội Thánh Cao Đài trước năm 1975, chỉ còn lại 2 cấp là cấp Trung Ương tại Tòa Thánh và Bàn Cai Quản Thánh Thất địa phương. Hội Thánh Em (Bàn Trị sự) là cơ cấu hạ tầng của nền Đạo được qui định trong Pháp Chánh Truyền của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hoàn toàn bị tiêu diệt nay biến thành Tổ Nghi lễ phụ trách về nghi lễ trong địa phận.
6/- Trước đây, do công nghiệp hành Đạo, người tín đồ Cao Đài được cầu phong và dâng lên Đức Lý Giáo Tông chấm Phái theo căn nguyên của từng người. Nay việc chấm Phái cho chức sắc phàm phong áp dụng theo kiểu bắt banh vàng, xanh, đỏ để được xếp vào các phái Thái, Thượng, Ngọc; một kiểu chấm Phái hết sức lạ lùng chỉ có trong thời kỳ của Hội Đồng Chuởng Quản và Hội Thánh Cao Đài Quốc doanh hiện nay.
7/- Các Chức sắc lãnh đạo trong “Ban Thường Trực Hội Thánh” phải đăng ký và phải được sự công nhận của Ban Tôn Giáo chính phủ.
8/- Hồ sơ xin cầu phong, cầu thăng của Chức sắc, Chức việc đều phải được nhà cầm quyền xét duyệt, trong đó ngoài lý lịch, còn phải có Chứng chỉ dự khóa an ninh quốc phòng do địa phương cấp. (Thể lệ cầu phong, cầu thăng ban hành kèm theo Thông Tri số 41/87.HT-TT ngày 12/3/2012)
9/- Từ Chức việc đến Chức sắc tại các địa phương muốn đi hành Đạo; kể cả đi dự Đại Hội Nhơn sanh đều phải qua giai đoạn xét lý lịch. Đoàn Chức sắc của Hội Thánh hiện nay đi nước ngoài phải đặt dưới sự hướng dẫn và giám sát của cán bộ Ban Tôn giáo nhà nước. (Đoàn đi Nhựt Bổn và Đài loan vừa qua). Điều hẳn nhiên là tất cả Chức sắc phàm phong được bổ nhiệm hoạt động ở hải ngoại đều phải qua xét duyệt lý lịch và phải được sự chấp thuận của chính quyền và Ban Tôn Giáo Chính Phủ.
10/- Trong viêc điều hành nền Đạo, các Đạo lệnh, Huấn lệnh được ban hành đều có ghi rõ nguồn gốc tham chiếu là các Nghị quyết, Chỉ Thị, Thông Báo, . .của Đảng và chính quyền, chứng tỏ Hội Thánh Cao Đài hiện nay hoàn toàn bị đặt dưới sự điều khiển của quyền Đời và đây cũng là chứng tích can thiệp của nhà cầm quyền Cộng sản vào hoạt động tôn giáo.
11/- Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh cho ra đời cơ chế “Cầu phong, cầu thăng theo Luật công cử”, đã tạo cơ hội cho chính quyền cài đặt cán bộ tôn giáo vận vào các cơ quan của Đạo để kềm kẹp, chỉ đạo, biến Hội Thánh nầy tuân thủ đường lối của Đảng và nhà nuớc. Qua hai đợt cầu phong, cầu thăng năm 2007 và 2012 đã mở ngõ cho trên ba ngàn phàm phong xâm nhập vào Hội Thánh hiện nay, trong đó có không ít phần tử đội lột tôn giáo âm thầm hoạt động theo dõi, kềm chế mọi họat động của Đạo.
12/- Mọi việc điều hành nền Đạo phải tuân phục, báo cáo cho chính quyền Tỉnh và Ban Tôn giáo để xin chỉ thị. Mọi quyết nghị trong các kỳ họp đều phải trình lên Ban Tôn Giáo nhà nước duyệt y, cho thấy Ban Tôn Giáo nhà nước là cơ quan lãnh đạo tối cao của Hội Thánh quốc doanh. Từ thời kỳ Hội Đồng Chưởng Quản đến Hội Thánh hiện nay, Ban Tôn Giáo nhà nước đoạt quyền Chí Tôn không hơn, không kém.
13/-Nhằm độc quyền thống trị nền Đạo trong nước, Hội Thánh hiện nay đã cấu kết với các cơ quan quyền lực áp chế, thẳng tay đàn áp các tổ chức Tín đồ chính thống trung kiên với Hội Thánh trước năm 1975 như ở Thánh Thất An Ninh Tây-Long An . . .thậm chí gây ra thảm cảnh đổ máu để chiếm đoạt Thánh Thất Long Bình, Gò Công Tây; thường xuyên ngăn chận phá rối các sinh hoạt Đạo của tín đồ không nằm trong hệ thống của tổ chức quốc doanh nầy.
14/- Đến nay, sau hơn 30 năm, Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh vẫn còn bị chiếm đóng, chứng tỏ Hội Thánh Cao Đài hiện nay đã nghiêm chỉnh tuân theo chỉ đạo của nhà cầm quyền, biến nơi tu hành thanh tịnh thiêng liêng trước năm 1975 thành khu du lịch, giải trí để kinh doanh cùng nhau chia chác thủ lợi.. Tài sản của Đạo bị chiếm đoạt đến nay vẫn chưa hoàn trả lại. . .

B- Hội Thánh trong nước hiện nay ngoan ngoãn tuân phục Tà quyền, chấp nhận "Bản Án Cao Đài" do Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Tây Ninh ngụy tạo nên.
"Bản Án Cao Đài" ngày 20 tháng 9 năm 1978, được dàn dựng trên sự kiện ngụy tạo, xuyên tạc lịch sử nhằm khủng bố Chức sắc, Tín đồ Cao Đài, bôi lọ và xúc phạm các Bậc Tiền Khai Đại Đạo nhứt là Đức Hộ Pháp, để thực hiện âm mưu tiêu diệt Đạo.
Bản Án nầy khởi điểm cho việc ra đời của Đạo Lịnh số 01/HT-ĐL ngày 01 tháng 3 năm 1979, giải tán Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, thành lập Hội Đồng Chưởng Quản tạm thời, chiếm đóng khu vực Thánh địa, cưỡng đoạt tất cả tài sản của Đạo, để dần tiến đến sự hình thành Hiến Chương năm Đinh Sửu (1997), thành lập ra Hội Đồng Chưởng Quản chính thức, rồi Hiến Chương Nhâm Ngọ (2002) và Hiến Chương Đinh Hợi (2007) với Hội Thánh Cao Đài Quốc Doanh hiện nay. 
Trong suốt gần 40 năm, Hội Đồng Chuởng Quản trước đây và hiện nay là Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh ngày càng trở thành công cụ đắc lực của nhà cầm quyền Cộng sản, đã im hơi lặng tiếng chấp nhận Bản Án nghiệt ngã đối với Đạo Cao Đài. Đây là một vết nhơ khó gột rữa và là một chứng tích Cộng sản vô thần tiêu diệt tôn giáo.

*   *   *
Bản CHỨNG TÍCH nầy đính kèm theo BẢN LÊN TIẾNG của Cơ Quan Đại Điện Cao Đài Hải Ngoại về việc Hội Thánh Cao Đài quốc doanh trong nước lập "Ban Đại Diện tại hải ngoại", để cảnh báo cho toàn Đạo trong và ngoài nước thấy rõ Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh hiện nay nhứt quyết là một tổ chức Phàm Giáo và là một tôn giáo quốc doanh theo Tà quyền Cộng sản, nay lại còn có mưu đồ đưa Cao Đài ở hải ngoại vào quỹ đạo của Tà Quyền. Đó là việc không tưởng, nhứt định không sao thực hiện được ở những quốc gia Dân Chủ, Tự Do và Nhân Quyền mà người Việt đang tị nạn Cộng sản.

 California, ngày  01 tháng 3 năm 2014
(ÂL Mùng 1 tháng  Hai năm Giáp Ngọ)
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI
             TM. HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN
                 Qu. CHỦ TRƯỞNG
          Hiền Tài  Phạm Văn Khảm


Logged
Trang: [1]
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.2 | SMF © 2006, Simple Machines LLC

Design & Content © Qui Nguyên - Châu Ðạo California
Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM